Organizační struktura

Obecní úřad

starostka:    Mgr. Kateřina Novotná

starosta@obecbucina.cz

katerinanovotna.1@seznam.cz

tel. č. 724 186 253

tel. č. 728 643 407

místostarostka: Ing. Monika Chaloupková mistostarosta@obecbucina.cz tel. č. 737 222 150
účetní: Martina Střasáková, DiS. info@obecbucina.cz  
       


Zastupitelstvo

starostka:    Mgr. Kateřina Novotná
místostarostka: Ing. Monika Chaloupková
kronikářka obce: Mgr. Kateřina Novotná
člen zastupitelstva: Miroslav Lebeda
člen zastupitelstva: Jaroslav Teplý
člen zastupitelstva:

Jaroslava Voříšková

člen zastupitelstva:

Bc. Vlasta Vostrčilová


Kontrolní výbor

předseda kontrolního výboru: Jaroslav Teplý
členové: Martina Střasáková, Miroslav Lebeda

 

Finanční výbor

předsedkyně finančního výboru: Bc. Vlasta Vostrčilová 
členové: Miroslav Lebeda, Jaroslava Voříšková